Real Music For Real People
Home Who We Are Browse and Buy CD's Jefferson Pepper Contact Join the American Fallout Mailing List Join Our Team Fallout Fashion & Gift Gallery Christmas in Fallujah Reviews Links Radio Charts Jefferson Pepper's American Evolution American Evolution 1 Reviews American Evolution 2 Reviews Twang & Roots Reviews Blog Indie Promotion

Glowing Reviews

Get 'Christmas in Fallujah' at iTunes here...iTunes US
PennyBlack Music (UK), by Malcolm Carter
Don’t be misled. There are bright, shiny baubles on the cover, song titles containing the words Christmas and Bethlehem, even one song called ‘Christmas Tree’ and the whole package is festively clad in red. But this is no 'Phil Spector Christmas Album' and the sound of Nat King Cole couldn’t be further away. The toy soldiers lurking behind those Christmas decorations on the cover, the banner declaring “It’s Not About The Oil” held up by a smiling Christmas elf on the CD inlay and other song titles like ‘M-16’ paint a truer picture that all is not well with this world, Christmas or not, and serves as notice that Jefferson Pepper is not about to get all sentimental on us.

Billed as "an Americana Folk-Punk Troubadour" by his record company which is without a doubt the best way of describing new talent Pepper, this album was released in some countries last year and is now finally available in the UK through American Fallout Records.

Pepper has been writing songs for 20 years but ‘Christmas In Fallujah’ is his debut album. He financed the recording by taking out a second mortgage on the home he built in the hills of rural Pennsylvania. The album is dedicated to his neighbour, 21 year old David Maple. Maple joined the army to train as a medic and is now serving with the US army in Iraq. The title song of this album is the tale of a soldier stationed in Iraq and is quite simply one of the most effecting and heartbreaking songs you will ever hear. It’s also one of the best anti-war / protest songs / call it whatever you like ever to be recorded. Ever. As this is in the year that Neil Young also released one of his best ever albums in ‘Living With War’, one wonders if Young had heard ‘Christmas In Fallujah’ before he recorded that album. The two singer-songwriters obviously feel the same way about a lot of things in the world today.

But while Young returned to the electric guitar rocking stance for his album Pepper has taken a much broader sweep. For starters not all the songs are about the evils of war. Pepper touches upon failed relationships along with his feelings on all that is wrong with his country. Then on a musical level he touches a number of bases; acoustic laments rub shoulders with what is best described as a punk-rock version of Woody Guthrie’s ‘This Land Is Your Land’ before taking in the traditional instrumental ‘Soldier’s Joy’, all mandolin and fiddle along the way. But not once does Pepper let his obvious talent for writing strong melodies with either cutting or heartbreaking lyrics slip...

Comparisons to the young Bob Dylan are unavoidable really. Again, one can’t help but wonder if some of the praise Dylan is receiving for his latest album shouldn’t really be directed towards Pepper. In spite of all the recent critical acclaim it’s been a good while since Dylan cut anything as good and strong as Pepper has here...

The album is very eclectic as said before; it’s just amazing that Pepper can take on all genres and excel at them all. But by doing so Pepper has made the best album of the year so far and as November is looming it’s highly unlikely that anything else yet to be released this year is even going to come remotely close.

(READ THE ENTIRE ARTICLE BY CLICKING ON THE BLUE TITLE ABOVE.)

Americana-UK (England) by Mark Whitfield
Politically charged roots rock from experienced storyteller.

8 out of 10

It’s taken Pennsylvania born Jefferson Pepper over twenty years to record his debut record despite having written songs for the duration – you might then expect the album to have a slightly more professional impact than your average debut release, and indeed Pepper’s experience and depth of feeling resonates throughout the twelve tracks of this not only personal but label debut. The American Fallout label promotes artists “of integrity who make music on their own terms,” and if Pepper’s a good example of what they mean by that, then it’s going to be a label to look out for with interest in years to come. Pepper himself has a distinctive voice with perhaps a more feminine side to it than your standard formula protest singer, which actually adds to the style and delivery of the record as a whole. His subject matter is often poignant - “Christmas in Fallujah,” the title track, is an ironic take on last year’s brutal assault on the Iraqi stronghold which resulted in the deaths of many thousands, and “Back to 1999” explores a factory worker’s feelings of inadequacy following redundancy (Mexican workers presumably being cheaper to hire than American). But for all the potential cries from the usual sources of not being patriotic enough, Pepper shows his solidarity with the ordinary American man or woman, civilian or soldier, in a way that has far more of an authentic punch than a thousand Cheney or Rumsfield ad hoc visits to packed anonymous tents in the middle of nowhere. Right now more than ever, middle America needs a storyteller like Pepper to let them know what’s going on behind the Fox headlines. Delivered with such compassion and genuine feeling, and with hooks to kill for, he hits the spot every time.

Rootstime (Belgium)
Crisis, inflatie, geen investeringen meer, te hoge personeelskosten ... bulshit voor Jeff Lebo (Pennsylvania) want de brave man deinst er niet voor terug om een gloednieuw independent label uit de grond te stampen. "American Fallout Records" en het gaat zich speciaal toeleggen op ... juist ... Americana, Roots, Cowpunk, Alt. country , Progressieve Bluegrass , Contemporary Folk ... laat de bazuinen schallen! "For artists who make music on their own therms " en hopelijk gaat het hem geen windeieren opleveren. 'Nieuwkomer'Jefferson Pepper mag de spits afbijten met zijn erg politiek en sociaal geladen album "Christmas in Fallujah". Of men daar in zijn conservatieve thuisland op zat te wachten zal de toekomst moeten uitwijzen want met songs die verwijzen naar Irak, Osama Bin Laden, het terecht aanklagen van het zinloze oorlogvoeren, de uitbreiding van wapenarsenalen en de daaraan verbonden kosten, de vlucht naar de lage loonlanden, het zijn thema's die niet alleen in Amerika de gevoelige snaar raken. Geen lichte kost op ons bord, het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt en het nodigt ook niet bepaald uit tot vrolijk wezen. Als zelfs de vertrouwde Americana/roots/alt.country geplogenheden in casu liefde en zelfs de vredige (commerciële) toestanden rond kerstmis een "dark side of the American ladscape" weerspiegelen kan je alleen maar hopen dat de kalkoen goed zal smaken en dat wij morgen weer gezond en wel mogen opstaan. Geluk bij een ongeluk ... Jefferson Pepper combineert zijn zwaarwichtige boodschappen met een iets meer toegankelijke mix van rock, country, punk, folk en bluegrass. Met toevoeging van mandoline, fiddle, pedal/lapsteel, John Farmer op dobro en banjo, Pat Bowman, keyboards en het prima stemgeluid/gitaar getokkel van Pepper zelf mag American Fallout Records van een geslaagd ietwat "zwaar op de maag liggend" album gewaren. Jefferson Pepper strooit ons geen zand in de ogen en gelukkig ook geen peperspray maar brengt een perfect relaas van Bush's huidige "This Land is Your Land". Of singer/songwriter Guthrie er mee akkoord kan gaan ....? (SWA)
Kindamuzik (Europe) by Hanne Rombouts
Jefferson Pepper | Christmas in Fallujah Geen kerstgeschenk voor Bush. CD, American Fallout tekst: Hanne Rombouts Jefferson Peppers Christmas in Fallujah is geen geschenk dat president Bush onder zijn kerstboom zal vinden. It's not about the oil, lezen we aan de binnenkant van de cd-hoes. Door al in het eerste nummer te verwijzen naar Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Uncle Sam en de uitbreiding van de wapenarsenalen, maakt Jefferson Pepper er geen geheim van het niet eens te zijn met het Amerikaanse Irak-beleid. De sociale bewogenheid gaat echter verder dan alleen maar anti-oorlogsretoriek. Zo handelt het ingetogen 'Back To 1999' over een arme fabrieksarbeider die na twintig jaar dienst ontslagen wordt en in de goot belandt, omdat het bedrijf naar Mexico verhuist waar de lonen lager liggen. 'Christmas Tree' gaat, in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, níet over het versieren van kerstbomen. Wel bezingt Pepper hier de liefde voor zijn laatste scharrel en zijn kwetsbaarheid wanneer hij afgewezen wordt. Je zou je inderdaad voor minder een afgedankte kerstboom voelen. 'Deceived' brengt een verward kind in beeld dat symbool staat voor de complexiteit van volwassen relaties. Leugens, intriges en ontkenning ontstemmen ons en we raken ontgoocheld in de medemens. Verstomd en verdwaasd blijven we achter. Alles opgeteld, bezit deze plaat genoeg human interest materie om tien afleveringen van afrit negen te vullen. Of het bij ons ook de gevoelige snaar raakt? Jazeker, in kritieke tijden van stakingen, betogingen en debatten over de einde-loopbaanregeling, vinden wij een bewogen plaat best kunnen. Het zet ons aan het denken op druilerige herfstdagen wanneer we de kille buitenwereld schuwen. Met een glimlach op de lippen denken wij dan even de wereld aan te kunnen en misschien zelfs een klein beetje beter te maken. Woody Guthrie zou instemmend knikken. (12 November 2005)
Alt Country. nl (Netherlands)
Jefferson Pepper 'Christmas in Fallujah": 3 1/2 out of 5

American Fallout Americana Sampler Volume 1: 3 out of 5

Zij opereert vanuit Pennsylvania en zal zich toeleggen op americana, alt.country en rootsrock. Aan Altcountry.nl de eer, als eerste in Europa, de allereerste cd’s toegestuurd te krijgen. Het betreft een project van Jefferson Pepper, getiteld Christmas in Fallujah en een verzamel-cd met allerlei bandjes van wie we in de toekomst mogelijk meer gaan horen. Om met de eerste te beginnen: Jefferson Pepper is een serieus en sociaal bewogen mens. Afkomstig uit een arbeiders- en Baptistenfamilie trekt hij zich het lot van de minderbedeelden aan. Hij denkt na over de wereld waarin hij leeft. Daar schrijft hij liedjes over, zoals het titelnummer dat gaat over een soldaat in Irak. Die de mensen daar moet wijsmaken dat ze met de beste bedoelingen zijn gekomen, natuurlijk niet voor de olie. Dus moeten er slechte mensen worden opgepakt. Paleizen en bruggen in brand gestoken, omdat iemand een contract heeft om die later weer op te bouwen. In het verlengde daarvan ligt het daarop volgende M-16 over de gewetenloze uitbreiding van wapenarsenaal. Interstate Highway lijkt op het eerste gehoor een roadsong, maar eigenlijk gaat het hier over de voortdurende ratrace in de maatschappij waarin wij leven. Dat sluit weer aan bij Stranded waar de gevolgen daarvan, zoals de ontmenselijking aan de orde komen. Net als in Back to 1999 waar iemand ontslagen wordt na 20 jaar noeste arbeid, omdat de fabriek wordt verplaatst naar een land waar de lonen lager zijn. Hoewel begrijpelijk in de zin dat deze problematiek voorkomt, is Why hier net iets te veel van het goede. Waarom aan God vragen naar de reden van het niet levend terugkomen van een zoon uit de oorlog? Daar is hij niet verantwoordelijk voor. Dat zijn de soldaten zelf, die zich lenen om ten strijde te trekken en het risico nemen dit niet te overleven. Alhoewel Pepper dit zelf weer enigszins relativeert in Armageddon For Sale waar hij de propaganda die gevoerd wordt voor de oorlog aan de kaak stelt. Als het niet zo’n ouderwetse term is, zou deze cd een protestplaat genoemd kunnen worden. Ook al staan er nog enkele meer human interest- nummers op zoals Bethlehem PA en Christmas Tree over de liefde die niet lukt. Kortom: luisteren naar deze cd maakt niet direct vrolijk, het zet eerder aan tot nadenken. Maar als de inhoud u wat zwaar op de maag valt, is de verpakking toch niet te versmaden. Die bevat rock en country, bluegrass en folk en soms zelfs een beetje punk. Dan de Americana Sampler, volume 1. Als u Christmas in Fallujah nu bestelt, krijgt u hem er gratis bij. Te horen zijn 17 acts die op basis van slechts één nummer wat lastig te beoordelen zijn. Niet alles is even goed al moet gezegd worden dat een aantal van hen lekker energiek klinken en zeker potentie lijken te hebben. Voorlopig hou ik het op Hawk, Jenninks Hollow, Stephen Simmons en The Deadbillys. Als de kwaliteit van volgende uitgaven hetzelfde niveau heeft, is American Fallout Records een aanwinst voor het genre. (Peter Pleyte) Christmas in Fallujah is vanaf 4 oktober verkrijgbaar via de site van American Fallout.

Real Roots Cafe (Netherlands) by Theo Oldenburg
Op de achterzijde van Jefferson Pepper’s inlay is een houten Uncle Sam afgebeeld tussen verbrijzelde kerstballen.Gecombineerd met een naar de Iraq-oorlog verwijzende titel is meteen duidelijk dat we hier te maken hebben met een maatschappelijk bewogen artiest. Zijn teksten zijn zeer actueel, en scherp kritisch bedoeld voor de conventionele Bush politiek. Gelukkig is deze vorm van oppositie toegstaan binnen ons westers stelsel, en valt zelfs toe te juigen binnen “onze” democratie. Een album bol met referenties aan Enron, Osama Bin Laden, spreiding naar lage loonlanden en de algehele Amerikaanse gelatenheid. Deze futloze samenleving activeert zijn verbazing (en niet alleen die van hem!) en dus verwoord hij zijn protest via de muziek. Hij giet zijn sociaal geladen kost in een breed scala van Country, Blue-grass, Rock & Folk, en iedere denkbare tussenvorm. Het gebodene mankeert een zekere muzikale cohesie, maar blijft desondanks als geheel interessant. Deinend op de golven in de tijd zouden we hem wellicht de huidige Country Joe & the Fish kunnen noemen. Woody Guthrie schreef “This Land is your Land” als parodie op “God bless America”, een song welke in een punkversie is plaats neemt tussen de eigen tracks. (Rein van den Berg)
MazzMusikas (Belgium) by Bernard van Hoegaerden
Review in MazzMuzikaS Free-zine 17 Various / American Fallout Americana Sampler Volume 1 / American Fallout Jefferson Pepper / Christmas In Fallujah / American Fallout AF001 (www.americanfallout.com) American Fallout is een nieuw, klein en onafhankelijk label, gestart door Jeff Lebo uit Etters, Pennsylvania, met de bedoeling allerlei artiesten in het americana genre te promoten en hun muziek bij een breder publiek bekend te maken. Op de sampler krijgen we 17 verschillende acts en songwriters voorgeschoteld in de meest diverse americana en aanverwante stijlen: alt.country, cowpunk, folk, bluegrass, country, rootsrock, powerpop etc... Op de Supersuckers en Eddie Spaghetti, hoofdman van de Supersuckers, na ken ik geen enkele van de zangers en muzikanten op deze cd. Dat resulteert aldus in een muzikale ontdekkingstocht en het doorpluizen van allerlei websites van americana bands en songwriters. Het zou me te ver leiden hier al die artiesten één voor één door te nemen maar neem gerust een kijkje op de website van American Fallout en je komt te weten wie er allemaal op deze compilatie-cd terug te vinden is. Ik probeer alvast de full-cd's te pakken te krijgen van de rootsrock band Slimfit en enkele songwriters met, zachtjes uitgedrukt, straffe teksten: Yikes McGee, Jack Chernos, Stephen Simmons en Jefferson Pepper. Van laatstgenoemde is de cd Christmas In Fallujah verschenen op hetzelfde label. Afgaande op de songteksten denk ik niet dat deze cd in de platencollectie van Georges W. Bush zal terechtkomen. Songs over de oorlog in Irak en Vietnam, de huidige Amerikaanse politiek, werkloosheid, het slechte binnenlandse sociale beleid van de US, moeders van gesneuvelde soldaten etc... Met referenties naar o.a. Enron, Woodrow Wilson, Santa Claus, Frank Lloyd Wright, Osama Bin Laden en de Wizard of Oz. Dit alles verpakt in een mix van pure songwriting, stevige rock, countrypop en cowpunk. De voorbeelden en invloeden zijn, zonder ze evenwel te kopiëren, o.a. Steve Earle, Woody Guthrie (Op deze cd is een cowpunk versie van This Land Is Your Land terug te vinden), John Prine en allerlei alt.countrygroepen zoals Son Volt, Uncle Tupelo etc... Aanbevolen songs: Interstate Highway, Back To 1999, Christmas Tree, Deceived, Armageddon For Sale en de hidden bonus track Plastic Illuminated Snowman. De cd-verpakking spreekt voor zich: kerstballen in combinatie met plastic soldaatjes, een kerstmannetje dat de slogan ‘It's not about the oil’ boven zich uitsteekt, foto's van een schrijn (tevens kunstwerk dat kan aangekocht worden) met beeldjes, kaarsen, Amerikaanse vlag, vliegtuigjes, olieblikken etc... Wie voor 25 december deze Jefferson Pepper cd bestelt bij American Fallout krijgt er gratis de americana sampler bovenop. De avontuurlijke muziekliefhebbers onder onze lezers weten wat hen te doen staat. (BV)
Whisperin' and Hollerin' (Ireland) by Tim Peacock
9 out of 10

Operating outta Lancaster, Pennyslvania, American Fallout are a new and discerningly eclectic label who deal in everything from blasted folk to ragged midwest punk, hepped-up bluegrass to swampy psychedelia and melodic roots-rock to radio-friendly power pop and refreshingly also embrace a new breed of artists who - back in the day - would no doubt have been referred to as 'protest singers'. Indeed, while it may not be fashionable to be outspoken in this materialistic world, this reviewer's personally delighted to be clapping ears on artists such as JEFFERSON PEPPER, HAWK and YIKES McGEE who are clearly repulsed by the savagery and criminality of the Bush administration and write about it with wit, cynicism and accuracy while also remembering to align the thinking with great tunes. Chicago-based Hawk open this excellent compilation with the incendiary "What's Goin' Down": loud, proud stuff with plenty to say ("there's bad shit goin' down, greed's gone out of control") and traces of the great midwestern Uncle Tupelo/ Replacements lineage. Yikes McGee's "Hello Mama" is a magnificent, tragicomic acoustic sketch written from the point of view of Osama Bin Laden in an open letter to his Mom ("They've allied with lackeys, attacking Iraqis while I run the terrorist war") and makes it clear McGee is from the Woody Guthrie/ Townes Van Zandt/ Phil Ochs school of social observation. Both of these are tremendous, but arguably Jefferson Pepper's "Christmas In Fallujah" is the very best thing here. Brilliantly observed AND rockin' too, this is both heartbreaking and stirring stuff (sample lyric : "we bring the gift of freedom through unprovoked attack") from a guy who Steve Earle would surely love.


Although less obviously politically-motivated, the rest of the album remains a heady and engaging listen, providing us with tracks from a slew of diverse, but talented outfits: many of whom deserve wider recognition. Tucson's SUPERSUCKERS are the one band here I was previously aware of, and their "Can Pipe" (an unlikely ode to makeshift bongs) is a supercharged two-minute hot-rod buzz-punk ride and a million miles away from the Tucson heroes (Giant Sand, Green On Red, Sidewinders) I already know well. BLUE DIAMOND SHINE, meanwhile, are a smart Gulf Coast-based outfit led by one John G.Stark, and their "Karankawa Daughters" is tough, swampy and efficient and a great update of Creedence Clearwater's potent sound. At yet another tangent, Santa Barbara's DEADBILLYS weigh in with "Bloody Mary Morning". Apart from being cool enough to have already released records on a label called Sumbitch, The 'Billys here approach us with a deathly pallor, sunglasses at dawn and come across like Nick Cave fronting an opiated Walkabouts. And, yes, that is indeed a good thing. Indeed, even when American Fallout make the odd concession to more radio-friendly pop sounds, they still do it with aplomb. To this end, we get bands like JENKINS HOLLOW, whose runaway story "She Left Home" is a tasty, hooky roots-rock affair with great, desciptive vocals from leader Rose Manfre. WAYNE SUPERGENIUS, meanwhile, may have a stupid name, but their "Made Alive In You" again demonstrates that the States remains a seemingly bottomless well of great power pop talent to be divined apparently at will. And let's not forget the local Pennyslvania talent on parade, either. Aside from Jefferson Pepper, "American Fallout" also makes room for the likes of ALTERCANA and SLIMFIT who should be staking nationwide claims if there's any justice. Altercana are especially impressive, and their "Beautiful Girls" is big, charismatic pop with elements of bands such as Big Star and Nadine, while Slimfit's "Long To Be Back Home" is from their live debut album and is a smart, mandolin-led slice of folksy pop which wraps the album up in style. There's much more of course, but really you ought to check this out for yourself as the deadwood is virtually non-existent and the variety of styles ensures there's something for all discerning heads out there. American Fallout are clearly up there with the best of labels releasing great, roots-based music which takes risks and stays true to its' heart. We shall surely be hearing much more from them in the near future.
More Reviews...